מדידת קרינה בלתי מייננת בתחום תדרי הרדיו

סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית אל מ"ג23.11.2020 ב-ס יגאל אלון הוד השרון RF
בתדירויות רשת החשמל

הגדרות כלליות כניסה למערכת